Fiska i Arriesjön

Välkommen att fiska i Arriesjön. Här kan du fånga många av de vanligaste svenska insjöfiskarna som abborre, gädda, mört, sarv, karp m.fl. Under alla årstider erbjuds här fint fiske. Vattnet är av bra kvalité och är oftast alldeles klart.

Fiskeplattformen i norra delen av sjön är klar

Denna fiskebrygga är tillgänglighetsanpassad, men alla är självklart välkomna att använda denna.

Vissa platser kommer att få fiskeförbud för att störa djurlivet så lite som möjligt och för att inte krocka med övriga aktiviteter i området. Var man får fiska framgår på baksidan av ditt fiskekort samt
på informationstavlan vid parkeringen i strövområdet, frekvensen på renhållningen utökas liksom fiskekort kontrollen. Detta för att öka trivseln för alla
(utom tjuvfiskarna).

Investeringar kommer att göras i snabbare takt ju mindre nedskräpning och kontroller vi behöver göra. Efter att arrende och renhållning är ”avbetalda” går överskottet till investeringar kring sjön. Alltså, håll rent omkring er, och för att undvika konflikt så ska det se städat ut kring er fiskeplats även under själva fisket.

Har du tur med fisket? Grattis, men glöm inte att sätta tillbaka all grov gädda ni drar upp. Det kan vara kul med en snabb bild , men sätt tilbaka fisken så fort som möjligt.

All karp ska återutsättas utan undantag!

Utrustning. Ta med så mycket redskap ni vill, men ni får bara använda 3 spö/person åt gången.

Fiska utan fiskekort?

Inget fiskekort med er (gud bevars) = inget fiske.

All karp och ål ska återutsättas utan några som hels undantag.

Saknas fiskekort vid kontroll kommer an polisanmälan att göras samt att er fiskeutrustning kommer att beslagtas.

Straffskalan på olåvligt fiske är dagsböter eller fängelse upp till och med 1 år.

Fiskekortet

Du kan välja på dagskort eller årskort
Kortet är personligt och ska kunna visas upp för våra kontrollanter.

Dagskort gäller 1 dag och är personligt
1 barn/fiskekort fiskar gratis (ålder 0-11 år)

Fiske utan fiskekort = Inget fiske.

Klicka här för läsa mer om fiskekortet