Regler kring fisket i Arriesjön

Fiske ska ske med giltligt fiskekort och kunna visas upp vid kontroll.

Dessa säljes bara på angivna platser, se startsidan längst ner samt i menyfältet märkt ”fiskekort” och inte någon annan stans.
(Finns det någon som säljer fiskekort på plats vid sjön eller närliggande är detta absolut inga godkända fiskekort och kommer att klassas som om ni inte har löst fiskekort.)

Fiske sker ifrån fastland och inte ifrån några öar.

Inga båtar och eller flytutrustning får användas i sjön.

All ål och karp ska under inga som helst undantag återutsättas.

All Gädda som är mindre än 40 cm och längre än 80 cm ska återutsättas.
Handskas varsamt med fisken för att inte skada denna mer än nödvändigt.
Av gädda gäller fem fiskar som håller måttet samt av Abborre 10 st per kort och dygn får tas upp.

Ta med så mycket utrustning ni vill men max tre spö får användas samtidigt.

Håll rent och snyggt omkring er, vi lägger tyvärr alldeles mycket tid på renhållning som borde vara självklart för alla att plocka med sig det skräp som man har orsakat.

Vi förbehåller oss rätten att ändra på regler och bestämmelser om detta skulle behövas av olika anledningar.

Dessa regler är utsatta för att ovillkorligen följas och detta för att kunna bevara fisket i sjön på lång sikt.
Det är en relativt liten sjö, de riktigt stora fiskarna är begränsade och med många duktiga fiskare är det extra viktigt att fisk som inte håller måttet ska återutsättas, samt att respektera begränsningarna som är satta samt att vara varsam med fisken så att den inte skadas mer än nödvändigt.
Att avliva gädda på 10-12 kg som vi har sett är absolut inte tillåtet och åtgärder för att förhindra detta kommer att vidtas.

Se det som en trevlig hobby och fritidsintresse och använd sunt förnuft, så kan vi träffas och njuta av ett bra och trevligt fiske även i framtiden.